1) Undervisningsforløb om vandløbsundersøgelser... Klik her

Vandløbsundersøgelser I dette undervisningsforløb lægges der op til at lave biologiske undersøgelser af livet og økologien i et vandløb. Kendskabet til de mange organismetyper og deres krav og tilpasninger til livet i det strømmende vand rummer mange af biologiens grundlæggende begreber. Anvendelsen af smådyrene som forureningsindikatorer er ligeledes klassiske aktiviteter i vandløbet. Desuden vil det også være oplagt at diskutere de geografiske, kulturelle og historiske aspekter omkring vandets skæbne i det danske landskab i forbindelse med forløbet (se også Matematik og Fysik i Vandløbet).

I forløbet arbejdes med Forureningsgrader, men i de fleste moderne undervisningsmidler anvendes Faunaindeks. Derfor er der nedenfor indsat et skema, der oversætter mellem de to systemer

FaunaindexH300


2) Undervisningsforløb om fysik og matematik i vandløbet...klik her

Fysik og matematik i vandløbet

I dette undervisningsforløb er det muligt at give eleverne en direkte oplevelse af vandløbets kræfter (i waders), samtidig med at basale fysiske målinger, principper og beregninger bliver afprøvet på en sjov måde. Det vil også være oplagt at diskutere de geografiske, kulturelle og historiske aspekter omkring vandets skæbne i det danske landskab i forbindelse med forløbet.


3) Undervisningsforløb om biodiversitet...Klik her

Biodiversitet beskriver et områdes biologiske mangfoldighed - altså hvor meget forskelligt liv, der lever i en naturtype. Eleverne undersøger biodiversiteten i en række naturtyper - og sammenligner de forskellige områders biodiversitet, med udgangspunkt i smådyr de selv indfanger.  

Klassen arbejder også med, hvordan dyr og planter kan sprede sig, når deres levesteder er spredte som øer - og arbejder med det man kalder ø-biogeografi.


4) Naturfaglige undersøgelser....Klik her

Naturfaglige undersøgelser

Forløbet er bygget op omkring elevernes egne selvstændige undersøgelser med fokus på at eleverne skal opleve forløbet meningsfuldt, motiverende og læringsmættet.